ارتز اندام تحتانی

کش بند زانوی پرانتزی

کدینگ محصول:

معرفی اجمالی محصول

ارتوز مناسب برای بیماران با زانوی پرانتزیمناسب برای بیماران با زانوی پرانتزی

  این کش با ایجاد فشار باعث کاهش زاویه ژنوواروم(زانوی پرانتزی) شده و سبب اصلاح زانوی پرانتزی می شود . اصلاح زانوی پرانتزی در افراد با توجه به جنسیت، سن و   سایر شرایط متفاوت است.

 

 

          

 

 

 


ارسال نظر شما