ارتز اندام تحتانی

knee orthosis

کدینگ محصول:

معرفی اجمالی محصول

وسیله هایی که برای مراقبت، اصلاح زانو یا افزایش احساس راحتی به کار گرفته می شوند 

ارتزهای زانو

Knee cage:

این ارتزها به منظور جلوگیری یا کاهش شدت آسیب های وارده به زانو طراحی شده اند. از ساختمان سمت داخل مفصل زانو محافظت می کنند و بیشتر توسط ورزشکارانی که احتمال ضربه به سمت خارج مفصل زانوی آنها بیشتر است پوشیده می شوند چون ضربه به سمت خارج زانو موجب آسیب به لیگامان جانبی داخلی و لیگامان کروشیت می گردد. این ارتزها اغلب توسط افراد سالم و در تلاش برای جلوگیری از ایجاد آسیب استفاده می شوند.حین استفاده از این ارتزها دامنه حرکتی مفصل زانو طبیعی است ولی از هایپر اکستنشن(صاف شدن بیش از حد زانو) جلوگیری می شود.


ارسال نظر شما