ارتز اندام تحتانی

long leg فلزی

کدینگ محصول:

معرفی اجمالی محصول 

 

Knee Ankle Foot Orthoses (KAFO)

این ارتز زمانی تجویز می شود که AFO نتواند ثبات لازم برای زانو را در طی فاز استانس فراهم کند. این ارتز مصرف انرژی راه رفتن بیمار را هم افزایش می دهد به همین دلیل در تجویز این ارتز باید دقت لازم به کار برده شود. هنگامی که بیمار در کنترل حرکت فلکشنن زانو در ابتدای فاز استانس مشکل داشته باشد می توان ارتز KAFO را تجویز کرد.هدف از تجویز این ارتز تامین ثبات در فاز استانس، محافظت از اندام، بهبود عملکرد اندام می باشد. هنگامی که هدف از تجویز این ارتز کاهش هایپر اکستنشن یا واروس والگوس خفیف تا متوسط باشد از مفاصل بدون قفل استفاده می شود ولی اگر بیمار فلکشن بیش از حد زانو و یا واروس و والگوس شدید داشته باشد از مفل زانوی قفل دار استفاده می کنیم. این ارتز می تواند یک طرفه یا دو طرفه باشد. KAFO دوطرفه معمولا در افراد پاپلیژی تجویز می شود..

نوعی ارتز فلزی است که در بیماران بسیار چاق و در بیماران با ادم متغیر کاربرد بیشتری دارد. این نوع ارتز از استحکلام بالایی برخوردار بوده و تنظیم آن راحت است .


ارسال نظر شما