کفی طبی

کفی اسکن

کدینگ محصول:

معرفی اجمالی محصول

کفی اسکن با توجه به اسکنی که از کف پای فرد گرفته می شود( مطابق با مشکلات پای هر فرد) به صورت اختصاصی ساخته می شودکفی اسکن

این کفی ها با توجه به نتیجه اسکن تهیه شده از پای بیمار ساخته می شوند.بنابراین برای هر فرد کفی اسکن اختصاصی مناسب با ویژگی های پای خود فرد ساخته می شودکه کاملا با پای بیمار مطابقت دارد و از بروز مشکلات ثانویه نظیر کمر درد ، زانو درد و ... جلوگیری می کند . این نوع کفی به دلیل نحوه ساخت ساپورت بهتری را نسبت به  کفی های پلی اورتان فراهم می کنند و موجب توزیع مناسب فشار در کف پا شده و از ایجاد فشارهای موضعی در کف پا جلوگیری می کنند.

روش ساخت:برای ساخت این کفی ها ابتدا از پای فرد اسکن گرفته می شود. دستگاه اسکن یک ارزیابی کامل و جامع از نحوه توزیع فشارهای وارده بر کف پا، وزن فرد، نقاط حساس به فشار و سایر اختلالات و مشکلات موجود در کف پا را ارائه میدهد. داده های ارائه شده توسط دستگاه اسکن به نرم افزار مخصوص دستگاه تراش انتقال داده می شود و کفی طبی مطابق با نتیجه اسکن پای هر فرد تراش داده می شود.


ارسال نظر شما