ارتز اندام تحتانی

Dynamic thermoplastic AFO

کدینگ محصول:

معرفی اجمالی محصولAFO daynamic :
 
این ارتزها اجازه حرکت به مفصل مچ در صفحه ساجیتال را می دهند. حرکت در مچ هنگام استفاده از ارتز می تواند به دلیل وجود مفصل مچ مکانیکی یا به دلیل طرح و حدود لبه های ارتز و جنس آن قابل انجام باشد.

ارسال نظر شما