ارتز اندام تحتانی

swedish

کدینگ محصول:

معرفی اجمالی محصول

ارتز جهت اصلاح عقب زدگی زانو



 

ارتزهای زانو

 

این ارتز جهت اصلاح  عقب زدگی زانو استفاده می شود. با استفاده از این ارتز فرد می تواند به صورت طبیعی، بدون عقب زدگی زانو حرکت کند.


ارسال نظر شما