ارتز اندام تحتانی

ischial weight bearing orthosis

کدینگ محصول:

معرفی اجمالی محصول

این ارتز برای جلوگیری از شکستگی مجدد فمور حین ایستادن و راه رفتن به کار می رود 

Ischial weight bearing :

این ارتز یک قطعه رانی Quadrilateral همانند سوکت پروتز بالای زانو دارد که انتهای آن باز است و مانند سوکت پروتز بالای زانو از منطقه ایسکیوم وزن می گیرد که موجب می شود انتقال وزن از تنه استخوان های اندام تحتانی کمتر صورت بگیرد. هدف اصلی از تجویز این ارتز جلوگیری از شکستگی مجدد فمور حین راه رفتن و ایستادن است.


ارسال نظر شما