کفی آماده

 

کفی های اماده با استفاده از قالب های از پیش اماده شده ساخته شده و می تواند از جنس چرم،فوم و پلی پروپیلن باشد .